กลุ่มบริษัทแหลมทอง ถือกำเนิดขึ้นจากการแยกกิจการมาจากบริษัท ย่งกี่เลียบเฮง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ผลิตแก๊สออกซิเจนแห่งแรกของประเทศไทย กิจการที่เปิดดำเนินการแห่งแรกคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองผลิตภัณฑ์แก๊ส เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยมีคุณธง เหล่าบุญมี เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมแก๊สทุกชนิด กิจการที่ดำเนินอยู่เจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายกิจการแห่งที่สอง คือ บริษัทแหลมทองซินดิเคท จำกัด ในปี พ.ศ. 2533 เพื่อรองรับตลาดที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอุปสงค์ในด้านการเชื่อมโลหะ อาทิเช่น เครื่องเชื่อม/ตัดโลหะ, ลวดเชื่อม, รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานเชื่อมโลหะนับถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลากว่า 40 ปีที่ได้ดำเนินธุรกิจ และสั่งสมประสบการณ์ความชำนาญในด้านการเชื่อมและตัดโลหะ

             ที่ตั้งสำนักงานใหญ่มีพื้นที่ใช้สอย 5,600 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร 3 อาคาร เป็น อาคารสำนักงาน, อาคารเทคนิคและฝึกอบรม, อาคารคลังสินค้า มีเจ้าหน้าที่และพนักงานกว่า 70 คน ปฏิบัติงานประจำ เป็นบุคคลากรและผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคนิคสาขาการเชื่อมและผ่านการอบรมจากต่างประเทศคอยสนับสนุน ให้คำปรึกษากับลูกค้าตลอดเวลา

             ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วและยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการรับรองและยอมรับอย่างกว้างขวางในความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีงานเชื่อมและตัดโลหะ ได้แก่

 

            

 

          LAEMTHONG Group was founded by starting off as an off-spring of another well khown company, named Yong Kee Liab Heng Co., Ltd. (the very first company to mass-produce and supply oxygen gas in Thailand). In 1966, Laemthong Gas Products Ltd., Part. was established by the current chairman, Mr. Thong Laoboonmee. Sine then, Laemthong Gas Products has been one of the most well known companies in the industrial gas business. As the company developed, it expanded its business to cover the field of metal welding and cutting. Laemthong Syndicate Co., Ltd. was later formed in 1990 to specifically handle the welding and cutting side of the business. With more than 40 years of accumulated experience in metal working, Laemthong is an expert in its field of industrial works.

          The new head office has an area of 5,600 sq.m. covering administrative house, technical and training building, and warehouse. Currently the company employs more than 70 staffs, many of which are qualified technicians and welding engineers. Only the well trained and experience engineers can properly assist and solve the customers' various problems.

          In term of the products available, as a very well trusted company locally and internationally, Laemthong has been appointed authorized distributor by well known companies who are leaders in welding and cutting technology such as 

 

            

 

      Further Laemthong officially ownswhich was registered as a trademark with Intellectual Property Division.