ลวดเชื่อม MIG เหล็กเหนียว ER70S-6 HENGCHANG SJ-50


PRODUCT CODE : 2655010001

Top Features


  • เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็ก ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเชื่อมโครงสร้างเช่นการเชื่อมในอุตสาหกรรมและ เครื่องจักรกล


Consumable Detail


Diameter

Packet

Confermance (AWS)

0.8, 0.9, 1.2
15kg A5.18 ER70S-6