ลวดเชื่อม MIG เหล็กเหนียว ER70S-6 HENGCHANG SJ-50


PRODUCT CODE : 2655010004

Top Features


  • เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็ก ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเชื่อมโครงสร้างเช่นการเชื่อมในอุตสาหกรรมและ เครื่องจักรกล


Consumable Detail


Diameter

Packet

Confermance (AWS)

1.2
15kg