ชุดตัดต่อด้าม ทองแดง 43-2/49-3


PRODUCT CODE : 1011201004

Top Features


HARRIS 43-2/49-3 ชุดเชื่อม-ตัดกระเป๋า สำหรับแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีนตัดได้สูงสุด 150มม.ด้วยแรงดันเก๊สอะเซทิลีน เชื่อมได้สูงสุด 20มม. ด้วยแรงดันเก๊สอะเซทิลีน

 

ACCESSORIES

     DISCRIPTIONS
QUANITITY
UNIT
     HARRIS 38-L (959-L/986-3) Hose Connections
1
อัน
     HARRIS 38-R (959-R/986-3) Hose Connections
1
อัน
     HARRIS 49-3 Acetylene Professional Cutting attachments
1
อัน
     HARRIS I-69-6 Circle Cutting Attachment วงเวียนตัดตรง
1
อัน
     HARRIS 6290 # 0 Acetylene Cutting Tip
1
อัน
     HARRIS 6290 # 2 Acetylene Cutting Tip
1
อัน
     HARRIS 43-2 Handle torch
1
อัน


* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการชุดประกอบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า