ข้อต่อหางปลา 38-L/R


PRODUCT CODE : 1013010186

Top Features


  • HARRIS 38-L, 38-R ข้อต่อหางปลา Hose connection nut มีตั้งแต่ขนาดสาย 5-9มม.