การเชื่อมโลหะใต้น้ำ (Underwater welding)
การ เชื่อมโลหะใต้น้ำ คือการเชื่อมต่อโครงสร้างของโลหะ ให้ประสานติดกันโดยการทำเชื่อม จะอยู่ลึกลงไปในแม่น้ำ, ทะเล, มหาสมุทร และแหล่งอื่น ๆ ที่มีน้ำล้อมรอบ งาน เชื่อมใต้น้ำนั้น เริ่มต้นใช้งานมาหลายสิบปีแล้ว เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ โดยเริ่มต้นที่อู่ต่อเรือของกองทัพเรืออังกฤษ ในปี พ.ศ. 2489
Automation Power Sources
INTELLIGENT ROBOTIC WELDING The Power Wave? i400 is a leading robotic welding power source: Proven and reliable inverter providing best in class power in this class of machine. Premium robotic welding performance highlights such as Rapid-Arc?, Power Mode?, TOTAL s2f? as well as a library of additional waveforms. High performance digital communications for a variety of connection methods. Flexible cabinet design allows for integration to the SYSTEM R-30iA controller or separated configuration as well as ease of maintenance and service.Custom Robotic Systems
ROBOTIC TIG Lincoln Electric Automation Division designs hot or cold wire robotic TIG (GTAW) welding solutions that provide optimized levels of control, productivity, and repeatability for a variety of industries. We can supply and integrate TIG welding into our pre-engineered as well as custom robotic systems to meet your needs