Viking Helmets 

ลวดเชื่อม MIG เหล็กเหนียว ER70S-6 HENGCHANG SJ-50

ลวด MIG เหล็ก


เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็ก ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเชื่อมโครงสร้างเช่นการเชื่อมในอุตสาหกรรมและ เครื่องจักรกล

ลวดเชื่อม MIG เหล็กเหนียว ER70S-6 HENGCHANG SJ-50

ลวด MIG เหล็ก


เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็ก ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเชื่อมโครงสร้างเช่นการเชื่อมในอุตสาหกรรมและ เครื่องจักรกล

1