Viking Helmets 
เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-เล็กกระทัดรัด | เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-เล็ก | เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-ใหญ่ | เกจ์ไปท์ลาย

เครื่องปรับแรงดันสองชั้น | โฟว์มิเตอร์

HARRIS 25GX-1.5-AC

เกจ์วัดความดันชั้นเดียว


HARRIS 25GX-1.5-AC Acetylene เป็นรุ่น 825 ที่นำมาปรับโฉมใหม่ มีข้อต่อที่มาตราฐานขนาด 1/4 NPL ที่หมุนปรับแรงดัน ออกแบบมาให้เหมาะมือ หน้าปัทมีขนาดผ่าศูนย์กลาง 63 มม. อัตราการไหลของแก็สเพียงพอที่จะตัดเหล็กหนาได้ถึง 400 มม.

HARRIS 25GX-10 Nitrogen

เกจ์วัดความดันชั้นเดียว


HARRIS 25GX-10 Nitrogen เป็นรุ่น 825 ที่นำมาปรับโฉมใหม่ มีข้อต่อที่มาตราฐานขนาด 1/4 NPL ที่หมุนปรับแรงดัน ออกแบบมาให้เหมาะมือ หน้าปัทมีขนาดผ่าศูนย์กลาง 63 มม. อัตราการไหลของแก็สเพียงพอที่จะตัดเหล็กหนาได้ถึง 400 มม.

HARRIS 25GX-10 Nitrous

เกจ์วัดความดันชั้นเดียว


HARRIS 25GX-10 Nitrous เป็นรุ่น 825 ที่นำมาปรับโฉมใหม่ มีข้อต่อที่มาตราฐานขนาด 1/4 NPL ที่หมุนปรับแรงดัน ออกแบบมาให้เหมาะมือ หน้าปัทมีขนาดผ่าศูนย์กลาง 63 มม. อัตราการไหลของแก็สเพียงพอที่จะตัดเหล็กหนาได้ถึง 400 มม.

1 2 3 4 5 6 7 8 9