Viking Helmets 
เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-เล็กกระทัดรัด | เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-เล็ก | เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-ใหญ่ | เกจ์ไปท์ลาย

เครื่องปรับแรงดันสองชั้น | โฟว์มิเตอร์

HARRIS 25GX-10-AR Argon

เกจ์วัดความดันชั้นเดียว


HARRIS 25GX-10-AR Argon เป็นรุ่น 825 ที่นำมาปรับโฉมใหม่ มีข้อต่อที่มาตราฐานขนาด 1/4 NPL ที่หมุนปรับแรงดัน ออกแบบมาให้เหมาะมือ หน้าปัทมีขนาดผ่าศูนย์กลาง 63 มม. อัตราการไหลของแก็สเพียงพอที่จะตัดเหล็กหนาได้ถึง 400 มม.

HARRIS 25GX-10 CD Carbon

เกจ์วัดความดันชั้นเดียว


HARRIS 25GX-10 CD Carbon เป็นรุ่น 825 ที่นำมาปรับโฉมใหม่ มีข้อต่อที่มาตราฐานขนาด 1/4 NPL ที่หมุนปรับแรงดัน ออกแบบมาให้เหมาะมือ หน้าปัทมีขนาดผ่าศูนย์กลาง 63 มม. อัตราการไหลของแก็สเพียงพอที่จะตัดเหล็กหนาได้ถึง 400 มม.

HARRIS 25GX-10-OX

เกจ์วัดความดันชั้นเดียว


HARRIS 25GX-10-OX Oxygen เป็นรุ่น 825 ที่นำมาปรับโฉมใหม่ มีข้อต่อที่มาตราฐานขนาด 1/4 NPL ที่หมุนปรับแรงดัน ออกแบบมาให้เหมาะมือ หน้าปัทมีขนาดผ่าศูนย์กลาง 63 มม. อัตราการไหลของแก็สเพียงพอที่จะตัดเหล็กหนาได้ถึง 400 มม.

1 2 3 4 5 6 7 8 9