Viking Helmets 
เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-เล็กกระทัดรัด | เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-เล็ก | เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-ใหญ่ | เกจ์ไปท์ลาย

เครื่องปรับแรงดันสองชั้น | โฟว์มิเตอร์

HARRIS 25GX-4-LP Propane

เกจ์วัดความดันชั้นเดียว


HARRIS 25GX-4-LP Propane เป็นรุ่น 825 ที่นำมาปรับโฉมใหม่ มีข้อต่อที่มาตราฐานขนาด 1/4 NPL ที่หมุนปรับแรงดัน ออกแบบมาให้เหมาะมือ หน้าปัทมีขนาดผ่าศูนย์กลาง 63 มม. อัตราการไหลของแก็สเพียงพอที่จะตัดเหล็กหนาได้ถึง 400 มม.

เครื่องปรับแรงดัน รุ่น 601-F/L

เกจ์วัดความดันชั้นเดียว-เล็ก


HARRIS 601 เครื่องปรับแรงดันชนิดควบคุมการไหล ตัวเรือนทำจากทองเหลือง สามารถรับแรงดันเข้าได้ถึง 230บาร์ หน้าปัทม์มีขนาดใหญ่ และหลอดวัดอัตราการไหลแสดงค่าเป็นลิตรต่อนาที เหมาะสำหรับงานเชื่อม MIG/TIG ในอุตสาหกรรมเบา

HARRIS 601-1.5 Acetylene Single Stage Regulator

เกจ์วัดความดันชั้นเดียว-เล็ก1 2 3 4 5 6 7 8 9