Viking Helmets 
เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-เล็กกระทัดรัด | เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-เล็ก | เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-ใหญ่ | เกจ์ไปท์ลาย

เครื่องปรับแรงดันสองชั้น | โฟว์มิเตอร์

เครื่องปรับแรงดัน รุ่น 825

เกจ์วัดความดันชั้นเดียว-ใหญ่


HARRIS 825-15M-AC เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว แบบ 2 หน้าปัทม์ ตัวเรือนทำจากทองเหลือง ฃึ้นรูปหน้าปัทม์ขนาดใหญ่ง่ายต่อการอ่านค่า มีใส้กรองสิ่งสกปรกและระบบความปลอดภัยด้วยระบบ IRV เครื่องปรับแรงดัน 825 มีขนาดใหญ่มีความทนทานสูงเหมาะสำหรับงานเชื่อมขนาดใหญ่

เครื่องปรับแรงดัน รุ่น 825

เกจ์วัดความดันชั้นเดียว-ใหญ่


HARRIS 825 เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว แบบ 2 หน้าปัทม์ ตัวเรือนทำจากทองเหลือง ฃึ้นรูปหน้าปัทม์ขนาดใหญ่ง่ายต่อการอ่านค่า มีใส้กรองสิ่งสกปรกและระบบความปลอดภัยด้วยระบบ IRV เหมาะสำหรับเครื่องปรับแรงดัน 825 มีขนาดใหญ่มีความทนทานสูงเหมาะสำหรับงานเชื่อมขนาดใหญ่

HARRIS 825AD-10 Hydrogen Single Stage Regulator

เกจ์วัดความดันชั้นเดียว-ใหญ่1 2 3 4 5 6 7 8 9