Viking Helmets 
เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-เล็กกระทัดรัด | เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-เล็ก | เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-ใหญ่ | เกจ์ไปท์ลาย

เครื่องปรับแรงดันสองชั้น | โฟว์มิเตอร์

เครื่องปรับแรงดัน รุ่น 601-F/L

เกจ์วัดความดันชั้นเดียว-เล็ก


HARRIS 601 เครื่องปรับแรงดันชนิดควบคุมการไหล ตัวเรือนทำจากทองเหลือง สามารถรับแรงดันเข้าได้ถึง 230บาร์ หน้าปัทม์มีขนาดใหญ่ และหลอดวัดอัตราการไหลแสดงค่าเป็นลิตรต่อนาที เหมาะสำหรับงานเชื่อม MIG/TIG ในอุตสาหกรรมเบา
HARRIS 601-1.5 Acetylene Single Stage Regulator

เกจ์วัดความดันชั้นเดียว-เล็ก


1