Viking Helmets 
เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-เล็กกระทัดรัด | เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-เล็ก | เครื่องปรับแรงดันชั้นเดียว-ใหญ่ | เกจ์ไปท์ลาย

เครื่องปรับแรงดันสองชั้น | โฟว์มิเตอร์

เครื่องปรับแรงดัน รุ่น 847

เกจ์ไปท์ลาย


HARRIS 847 เครื่องปรับแรงดันใช้สำหรับท่อรวม ชนิดหน้าปัทม์เดียว ตัวเรือนทำจากทองเหลือง มีความทนทานสูง พร้อมด้วยไส้กรองดักจับสิ่งสกปรก เหมาะสำหรับการใช้งานห้องทดลอง และอุตสาหกรรมที่ต้องหาอัตราการไหลของแก๊สสูง

1