Viking Helmets 

ลวดสเตนเลส TIG LINCOLN 308L

ลวด TIG สเตนเลส


ลวดสเตนเลส TIG LINCOLN 308L เป็นลวดเติมสำหรับงานสแตนเลส คาร์บอนต่ำ เช่น 304 หรือ 304L เหมาะกับการเชื่อมงานสแตนเลสแผ่นบางที่ต้องการเน้นความสวยงามของเกล็ดแนวเชื่อม ไม่เป็นตามด แนวเชื่อมมีความแข็งแรงสูง เช่นงานทำแท้งค์น้ำสแตนเลส ประตูรั้ว เหล็กดัดสแตนเลส เป็นต้น

ลวดอลูมิเนียม INDALCO TIG #4043

ลวด TIG อลูมิเนียมลวดอลูมิเนียม INDALCO TIG #5356

ลวด TIG อลูมิเนียม1