Viking Helmets 
>> FILTER CATEGORIES

BRAND PROCESS Techno

COLD WIRE FEED UNIT

TIG WELDING


CK #WF-1 / WF-3 เป็นชุดป้อนลวดอัตโนมัติ ใช้สำหรับงานเชื่อม TIG ใช้ลวดม้วน MIG มาเป็นลวดป้อน

HUGONG MOSTIG 200 PULSE

TIG WELDING


Hugong TIG Welding Machine Mostig 200 เป็นเครื่องเชื่อม TIG ระบบ Inverte มีพัดลมระบายความร้อนในตัวเครื่อง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทั้วไปและงานซ้อมบำรุง มี 2 ระบบ
1 เชื่อม TIG
2 เชื่อม MMA

GYS TIG/STICK WELDING MACHINE GYSMI 190

TIG WELDING


GYSMI 190 เหมาะสำหรับงานเชื่อมนอกสถานที่
ใช้งานง่ายเนื่องจากมีน้ำหนักเบา
เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์สำหรับการเชื่อมทุกประเภทของขั้วไฟฟ้าเหล็กธรรมดา
สแตนเลสเหล็ก

1 2 3 4